produceer meer gras!

Beperk ammoniakemissie en

'Betere benutting van de stikstof
dankzij het Drijfmesttechniek Airmixsysteem',
aldus melkveehouder Van Helmond

Meer informatie

Mestmixers

Onze mestmixers staan bekend om de kenmerken: stuwkracht en degelijkheid.

Mestpompen

Een groot assortiment mestpompen welke bedoeld zijn voor gebruik in drijfmest.

Mestscheiders

Hoge kwaliteit mestscheiders speciaal bedoeld voor het produceren van boxstrooisel.