produceer meer gras!

Beperk ammoniakemissie en

'Betere benutting van de stikstof
dankzij het Drijfmesttechniek Airmixsysteem',
aldus melkveehouder Van Helmond

Meer informatie

Mestmixers

Onze mestmixers staan bekend om de stuwkracht en degelijkheid.

Mestpompen

Een groot assortiment mestpompen die bedoeld zijn voor gebruik in drijfmest.

Mestscheiders

Hoge kwaliteit mestscheiders speciaal bedoeld voor het produceren van boxstrooisel.