Drijfmesttechniek Airmixsysteem

Het mixen van drijfmest kan een moeilijke en dure aangelegenheid zijn. Het Drijfmesttechniek Airmixsysteem is een gemakkelijk te bedienen systeem. De microluchtbellen diffusers kunnen gewoon in uw bestaande mestopslag worden geplaatst. De microluchtbellen breken de drijvende korst af, mixen de drijfmest tot een homogeen product en leggen tegelijkertijd de stikstof vast. Dit betekent minder uitstoot en meer opbrengst.

Waarde toevoegen en mixen in één!

Het Airmixsysteem is een gemakkelijk te bedienen mixsysteem dat drijfmest op een efficiënte en veilige wijze mixt en belucht. Het systeem kan in bestaande kelders/bassins geplaatst worden zonder dat deze schoon- of leeggemaakt hoeven te worden.

Voordelen van mixen met lucht

  • Constant homogene mest
  • Minder uitstoot schadelijke gassen, zoals ammoniak, methaan en zwavelwaterstof
  • Tot 80% meer behoud van stikstof doordat deze niet verdwijnt met ammoniakdampen
  • Versterkt natuurlijke nutriënten
  • Minder stankoverlast tijdens het uitrijden van drijfmest
  • Lagere kosten in vergelijking tot traditionele manier van mixen
mest mengen met lucht

Mixing effect

De opstijgende microluchtbellen creëren een verticale circulatie. Dit wordt veroorzaakt door de opwaartse stijging van de luchtbellen. De diffusers mixen de drijfmest efficiënt en verminderen korstvorming. De microluchtbellen zorgen bovendien voor zuurstofrijke mest. Dit vermindert de vorming van schadelijke gassen, zoals zwavel, methaan en ammoniak.

Betere overdracht

De opstijgende luchtbellen uit de diffuser zorgen ervoor dat de drijfmest in beweging komt en dat de zuurstof wordt overgedragen. Microluchtbellen stijgen minder snel naar het oppervlak waardoor zuurstof efficiënter wordt overgedragen. Dit komt doordat de microluchtbellen een grotere oppervlaktewrijving hebben en hierdoor langzamer stijgen.

Meer behoud van stikstof

Tijdens de opslag van drijfmest kan een aanzienlijke hoeveelheid stikstof verloren gaan. Met luchtmixen behoudt u 60% tot 80% van uw stikstof en dit versterkt de natuurlijke nutriënten. Ook verhoogt dit de opbrengsten van uw grasland en/of bouwland aanzienlijk. Daar komt nog bij dat de drijfmest gemakkelijker wordt opgenomen door het gewas.

Mest van waarde maken met luchtbellen

Het Drijfmesttechniek Airmixsysteem mengt de mest niet mechanisch, maar met lucht. Hoe? Op de bodem van de mestkelder of het mestbassin wordt een aantal diffusers geplaatst. De kelder hoeft hiervoor niet geleegd te worden. De opstijgende luchtbellen uit de diffusers creëren een verticale circulatie in de mest. De mest komt hierdoor in beweging en de luchtbellen geven zuurstof af aan de mest.

Tijdens de opslagperiode van mest gaat 60 procent tot 80 procent van de stikstof verloren. De stikstof wordt vooral afgegeven via ammoniakgassen. Wanneer u drijfmest mengt door middel van beluchting, wordt de stikstof gebonden aan de mest. Dit verhoogt de opbrengsten van uw grasland en/of bouwland. Daarnaast vermindert het de vorming van schadelijke gassen, zoals zwavel, methaan en ammoniak.

In vergelijking met andere luchtmixsystemen maakt het Airmixsysteem van Drijfmesttechniek gebruik van microluchtbellen. Een groot voordeel van deze microluchtbellen is dat ze minder snel naar de oppervlakte stijgen dan grotere luchtbellen. Microluchtbellen hebben een grotere oppervlaktewrijving en stijgen hierdoor langzamer naar het oppervlak. Op deze manier wordt zuurstof efficiënter overgedragen aan de mest. Bovendien is bij het creëren van microluchtbellen in vergelijking met grotere luchtbellen veel minder energie nodig.

Beperk ammoniakemissie en produceer meer gras!

Onlangs is bij melkveebedrijf Van Helmond in Ommel een Airmixsysteem in gebruik genomen. ‘We hebben gekozen voor het Airmixsysteem van Drijfmesttechniek.nl, omdat we de mest willen beluchten voor het behouden van de stikstof in de mest, zonder dat deze vervluchtigt. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat de stikstof meer gebonden is. Om deze reden denken wij een hogere grasopbrengst te behalen.’ Verder is volgens Van Helmond de met lucht gemixte mest beter voor de bodem.

Eenvoudig te plaatsen

Het Airmixsysteem van Drijfmesttechniek is relatief goedkoop en eenvoudig te plaatsen. “Een groot voordeel zijn de zelfzinkende diffusers en slangen. Deze zijn eenvoudig te plaatsen zonder dat de put leeg en schoongemaakt hoeft te worden”, aldus Ton van Helmond.

Het Airmixsysteeem heeft er ook voor gezorgd dat er geen korst (drijflaag) meer op de mest ontstaat. Verder blijft de mest mooi homogeen en is er bovendien minder stank van ammoniak in stal. “Ook hopen wij dat het Airmixsysteem een stuk arbeidsbesparing oplevert. In principe is de mest altijd klaar om uitgereden te worden, zonder dat wij deze hoeven te mixen. Een hele rij voordelen die ons direct enthousiast maken!”

Wilt u weten wat de investering in een Airmixsysteem u oplevert?

Bel ons dan op +31 (0) 514-593561 voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Subsidie Airmixsysteem, voordeel uit investering

Subsidie Airmixsysteem, voordeel uit investering Het Drijfmesttechniek Airmixsysteem staat op de Milieulijst (B 2209, systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij). Veehouders die willen investeren in het Airmixsysteem kunnen hierop via de MIAVamil regeling investeringsvoordeel aanvragen.

Interesse
Heeft u interesse of vragen? Neem dan gerust contact op met onze mestbewerkingsspecialisten via +31 (0) 514-593561.

Subsidie Airmixsysteem, voordeel uit investering

Laat u vrijblijvend informeren

Wilt u graag meer informatie of bent u nieuwsgierig naar de prijzen van onze centrifugaalpompen? Bel ons dan op +31 (0) 514-593561 of vul het onderstaande contactformulier in. Onze adviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.