Wellicht heeft u er wel eens van gehoord: mest mixen met luchtbellen. Bij de introductie van ons Airmixsysteem heeft het in ieder geval heel wat wenkbrauwen doen fronsen. ‘Hoe kan beluchten de mest volledig mixen? Kloppen de beloofde resultaten wel? Zijn de luchtbellen wel krachtig genoeg?’ Zomaar een greep uit de vragen die we destijds binnenkregen. Erg logisch, beluchten is een andere manier van mixen dan we gewend zijn in de agrarische sector, dat roept direct vragen op. Maar soms moet je anders denken om grote problemen op te lossen.

Ammoniakemissie

Veehouderijen kunnen op verschillende manieren ammoniak uitstoten. De emissie kan plaatsvinden via het ventileren van stallen, maar ook bij mest uitrijden. Bovendien levert het gebruik van stikstofkunstmest een bijdrage, met name wanneer deze in een vorm van een ureummeststof wordt toegediend.

Van de totale ammoniakemissie uit de landbouw in 2015 was 50% afkomstig uit stallen en mestopslagen, 35% kwam vrij bij het aanwenden van mest, 11% bij het gebruik van kunstmest en de rest door o.a. beweiden van melkvee. Hier kunnen we uit opmaken dat het reduceren van de emissie bij de bron, dus in de stal en/of mestopslag, de totale emissie behoorlijk naar beneden kan brengen.

Werking mixen met lucht

Beluchten dus. Hoe dat werkt? Kortgezegd voegen de luchtbellen zuurstof toe aan de mest waardoor het rottingsproces wordt tegengegaan. Er komt dus minder ammoniak vrij en stikstof blijft beter behouden in de mest. Dit heeft grote voordelen voor u als veehouder en er zijn ook een grote maatschappelijke waarden.

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1

Mestmixer Stallkamp

Stap 2

Mestmixen beluchten

Stap 3

Mest beluchten

Stap 4

mest beluchten

Stap 5

Mest beluchten

Voordelen voor u als veehouder:

 • Constant homogene mest
 • Een dunnere mest die makkelijker te bewerken is
 • Minder uitstoot van schadelijke gassen, zoals ammoniak, methaan en zwavelwaterstof
 • Tot 80% (!) meer behoud van stikstof*
 • Versterken van natuurlijke nutriënten
 • Minder stankoverlast tijdens het uitrijden van drijfmest
 • Kostenbesparing van kunstmest

In deze demo-opstelling is goed de omvang en hoeveelheid van de luchtbellen te zien.

Maatschappelijke waarde:

 • Minder uitstoot van schadelijke gassen, zoals ammoniak, methaan en zwavelwaterstof
 • Minder stankoverlast tijdens het uitrijden van drijfmest
 • Het systeem voorkomt de vorming van ammoniak
 • Plaatsing in kelder/silo; geen verstoring van landschap
 • Geen geluidsoverlast, het systeem is geruisloos
 • Minder agrarisch verkeer door besparing van kunstmest

Zo kan anders denken je dus veel voordelen opleveren. Betrapt u uzelf nog op gefronste wenkbrauwen? Heeft u vragen over ons Airmixsysteem, de behaalde resultaten of bent u wellicht verrast? Neem snel contact op met onze adviseurs! We lichten ons product graag toe.

Vertegenwoordiger Drijfmesttechniek

Catharinus Bruinsma

Specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Catharinus is verantwoordelijk voor de sector veehouderij/landbouw. Hij heeft een achtergrond als servicemonteur, waardoor hij alle ins en outs weet van onze machines in de meest uiteenlopende toepassingen.