Wilt u uw mestafzet verminderen? Dat kan eenvoudig door de mest te scheiden. De drijfmest gaat door de scheider en splitst zich in twee delen: dikke- en dunne fractie. De dunne fractie bevat nu een gehalveerd fosfaatgehalte en dit kunt u goed op eigen hectares plaatsen. De dikke fractie bereikt een hoger fosfaatgehalte. Wanneer u mest moet afvoeren op basis van fosfaat, kunt u hier een groot voordeel mee behalen. U bespaart aanzienlijk op afvoerkosten, omdat u nu minder kuubs hoeft af te voeren.

VOORDELIG MEST AFZETTEN

U kunt dus besparen op transportkosten wanneer alleen de dikke fractie wordt vervoerd in plaats van standaard drijfmest. De dikke fractie is rijker qua nutriënten waardoor in minder vrachtwagens dezelfde hoeveelheid nutriënten kan worden vervoerd richting de mestverwerker. Ook kan de dikke fractie vereenvoudigd, zij het met een tussenstap, via export worden afgezet.

Mestafzet

MESTSCHEIDERS VAN KEYDOLLAR

De Keydollar mestscheiders zijn de beste machines om het geconcentreerd fosfaat uit uw drijfmest te halen. Dit komt doordat het een filter fijner heeft dan anderen en er een kunststoflaag op de vijzel zit. Hierdoor worden alle vaste deeltjes meegenomen, waarin de fosfaat zit. Om deze redenen wordt een hoog fosfaatgehalte bereikt in de dikke fractie.

BESPAAR OP KUNSTMEST

 Door drijfmest te scheiden in een dunne- en een dikke fractie krijgt u feitelijk twee soorten mest:

– Dikke fractie:
Een fosfaatrijk product dat kan worden gebruikt als vaste mest.

– Dunne fractie:
Een vloeibaar stikstofrijk product dat gemakkelijk handelbaar is wat betreft mixen en uitrijden.

Door de mest op te splitsen in twee stromen, kunt u veel slimmer omgaan met uw nutriënten. Dikke fractie kan buiten het bemestingsseizoen ook worden verspreid. Daarentegen is de dunne fractie krachtiger qua stikstof. Door dit goed te sturen, hoeft u minder kunstmest aan te kopen. Dit past direct bij het kringloopdenken.

BOXSTROOISEL

De dikke fractie die u niet hoeft af te voeren, kunt u gemakkelijk gebruiken als boxstrooisel. Al ruim 1500 melkveehouders gebruiken dit type strooisel in hun boxen en dit aantal neemt hard toe. De voordelen van biobedding zijn:

  • Besparen op strooiselkosten
  • Koe-comfort verbeteren
  • Schonere koeien
  • Gezondheid verbeteren

GEMAKKELIJK MIXEN

Doordat de dikke fractie van de dunne fractie wordt gescheiden, betekent dit dat u na verloop van tijd over een grote voorraad dunne fractie beschikt. Dunne fractie wordt meestal apart opgeslagen en laat zich makkelijk mixen en uitrijden. Verstoppingen komen niet meer voor en een (eventueel) loonbedrijf hoeft nauwelijks nog water bij te voegen tijdens het sleepslangen.

GROTERE OPSLAGCAPACITEIT

Dikke fractie kunt u beschouwen als vaste mest. Er ontstaat er in uw mestkelders veel meer opslagcapaciteit, doordat de dikke fractie kan worden bewaard op de mesthoop of op een tijdelijke mesthoop in het land.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over mestscheiden voor mestafzet?
Neem dan direct contact met ons op!

Ik wil meer weten over drijfmest scheiden!