Meststoffenwet Europa

Goed nieuws uit Brussel: een nieuwe meststoffenwet staat toe om verwerkte mest als kunstmest in te zetten. De goedkeuring geldt vanaf 2021 in de hele EU, waardoor digestaat probleemloos binnen Europa kan worden verhandeld.

In de nieuwe Europese verordening wordt geregeld dat gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten verhandeld kan worden, zonder dat lidstaten eigen normen en eisen aanleggen. Europarlementariër Jan Huitema zegt dat “Organische meststoffen die in het ene EU-land worden gemaakt, straks zonder problemen kunnen worden verkocht aan andere Europese landen”. Huitema maakt zich al jaren sterk voor het toestaan van verwerkte mest en zegt trots te zijn dat het is gelukt een akkoord te bereiken.

Voordeel voor Nederland

Voor Nederland is een dergelijke Europese mestmarkt van belang, omdat Nederland tot de grootste producenten van meststoffen in Europa behoort. We lopen daarbij ook voorop in de ontwikkeling van innovatieve bemestingsproducten, zoals dierlijke mest, plantaardige reststromen, dierlijke bijproducten, etc. Huitema zegt dat de nieuwe wetgeving het mogelijk maakt om kunstmestfosfaat te vervangen door fosfaat in mest van dierlijke oorsprong. Hiermee kan volgens hem 30% van de fosfaatkunstmest worden vervangen door dierlijke fosfaatmest. “Europa kan met deze wetgeving de kringloop beter sluiten en de kostprijs van de boer wordt verlaagd. Een prachtige win-win dus.”

Pilots mestverwerking

Op dit moment lopen nog verschillende pilots  met mestverwerking waarbij mineralenconcentraten worden geproduceerd. Deze concentraten zijn in feite kunstmestvervanger, maar moeten volgens de huidige Europese wetgeving nog beschouwd worden als dierlijke mest. Als de nieuwe wetgeving van kracht is, vermoedelijk vanaf 2021, zullen deze mineralenconcentraten verhandeld kunnen worden binnen de EU, zonder dat andere lidstaten extra eisen opleggen.

Informeel akkoord

Het bereikte akkoord is vooralsnog informeel, omdat tot nu toe enkel de Milieucommissie in het Europese Parlement voor heeft gestemd. Om de nieuwe meststoffenwet in werking te laten treden, moet eerst het volledige parlement ermee instemmen. Huitema verwacht niet dat die uitslag zal verschillen van het nu bereikte resultaat. De uiteindelijke stemming zal in januari of februari plaatsvinden.

Eerste stap

Onze adviseur Edze Westra ziet deze ontwikkeling als een eerste duidelijke stap in de goede richting. “Hiermee krijgen we in Nederland ruimte op een gebied waar wij en veel van onze klanten al heel lang mee bezig zijn. Het beter benutten van dierlijke mest op de plaatsen waar het al is én in heel Europa.”

Wij houden u op de hoogte als het definitieve akkoord in januari/februari daar is.

Heeft u vragen over deze nieuwe meststoffenwet?

Edze Westra Drijfmesttechniek

Edze Westra

Specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Edze is eigenaar van Drijfmesttechniek en Keydollar. Hij adviseert veehouders door heel Nederland en daarbuiten op gebied van mestbewerking. Ook is hij continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines. Innovatie staat bij hem voorop!