Stallkamp elektrische mixer

Bent u zich bewust van de drijf-en zinklagen in uw mestkelder? En weet u dat u door goed mestmixen geld kan besparen? Nu de mestkelders straks weer volop leeggereden worden, kan dit in sommige gevallen problemen opleveren.

Dit zien wij met name terug bij de varkens- en kalverensector. De mest van varkens en kalveren ontmengt zich snel in de kelder en deze worden vaak niet gemixt. Tijdens dit proces bezinken de vaste mestdeeltjes in de lichtere mestvloeistof. In deze vaste deeltjes zitten veel mineralen, waaronder veel fosfaat. Er komen hierdoor twee lagen in de mestkelder: een dikke, modderachtige, bezonken laag en een laag met dunne mest. Verhoudingsgewijs zitten er veel minder mineralen in de dunne mest dan in de bezinklaag. In de bezinklaag kan namelijk wel vijf keer zoveel fosfaat zitten dan in de dunne mest.

Mest uitrijden 2019

Vanaf 16 februari mag u uw drijfmest weer uitrijden. Bent u voorbereid?

Bij het leegrijden van de mestkelders wordt deze onderste laag vaak (bewust of onbewust) niet bereikt. De zuigslang is niet lang genoeg of wordt niet diep genoeg in de put gestoken om de onderste laag te bereiken. Welk effect heeft dit op uw mestafzetkosten of op uw gewasgroei?

Dit kan een nadelig effect zijn. Afgelopen jaar moest er op het hoogtepunt in het zuiden van het land maar liefst €30.-/ton worden betaald om de varkensdrijfmest af te laten voeren. In het midden en oosten van het land was dit gemiddeld €25,-/ton. De ophaaltarieven zijn inmiddels iets stabieler geworden, maar moet er nog steeds een stevige prijs worden betaald voor het afvoeren van varkensdrijfmest. Als dan bij het leegrijden van de mestkelders enkel het dunne mestwater wordt afgevoerd, blijven veel mineralen (waaronder veel fosfaat) nog achter in de mestkelder. De verhoudingen raken hierdoor scheef, maar er wordt ook een te hoge prijs per ton betaald.

Mobiele mestmixer Stallkamp

De Duo Port is mobiel en ideaal voor lastig bereikbare putten

Een oplossing hiervoor zou een mestmixer kunnen zijn. Door regelmatig te mixen voorkomt u een bezinklaag op de bodem. Dit kan met een tractor aangedreven mixer, maar ook met een elektrische mixer. Dankzij de elektromotor is het gebruik van een tractor niet meer nodig. U kunt daardoor aanzienlijk besparen op brandstof en tijd.

Heeft u een moeilijk mixbare mestkelder? Onze Duo-port kan de oplossing bieden in deze situatie. Dit is een elektrische mixer op een steekkar die al door gaten van 80cm x 30cm past. Ideaal voor het mixen van kleine putten of lastig bereikbare putgedeeltes. En zo kunt u straks zonder problemen uw mest uitrijden.

Los nu uw mestproblemen op

Steffen Veldman Drijfmesttechniek

Steffen Veldman

Junior specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Steffen heeft inmiddels vele situaties onder ogen gehad: van moeilijk mixbare putten en complexe puttenplannen tot mooie nieuwbouwprojecten. Onlangs deed hij een tour door Nederland langs bestaande mestscheider-klanten. Hier deed hij veel ervaringen op waar we weer mee verder kunnen.