Fosfaat in kalvermest zorgt voor hoge afzetkosten van de mest. Dit komt doordat er veel kuubs moeten worden afgevoerd om aan de huidige verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Door uw kalvermest te scheiden, krijgt u dikke fractie met wel een 8 keer zo hoog fosfaatgehalte. Hierdoor hoeft u veel minder kuubs af te voeren waarmee u veel kunt besparen op de afzetkosten.

VOORDELIG MEST AFZETTEN

Door het scheiden van kalvermest kan er veel op mestafzetkosten worden bespaard:

2X ZOVEEL MEST OP EEN HECTARE

Door scheiding kan er meer mest op eigen land gereden worden. Het fosfaatgehalte van één kg mest in de dunne fractie kan worden gehalveerd. Hierdoor kan er 2 keer zoveel mest op een hectare gereden worden: van bijv. 24 kuub naar 48 kuub per hectare. Hierdoor hoeven er minder kuubs dunne fractie afgevoerd te worden, want de eigen hectares kunnen zo beter benut worden.

LAGERE AFVOERKOSTEN

Door scheiding ontstaat er een hoger fosfaatgehalte in de dikke fractie. Hierdoor kan de afvoer in kuubs worden gehalveerd. Dit zorgt voor lagere afvoerkosten en een grote besparing van de mestafzetkosten.

HOGER FOSFAAT IN DIKKE FRACTIE

In de dikke fractie van kalverdrijfmest is het fosfaatgehalte vaak enkele malen hoger. Hierdoor hoeven er veel minder kuubs verwerkt te worden. In de dunne fractie is het fosfaatgehalte na scheiden vaak gehalveerd.

INTERESSANT VOOR AKKERBOUWERS

De dunne fractie van kalvermest kan concurreren met koeienmest waardoor het interessant wordt voor de akkerbouwer. Dit komt doordat de dunne fractie dezelfde N- en P-gehaltes als koeienmest heeft, maar zich tegelijkertijd onderscheidt door het hoge kalium. Zo kan de akkerbouwer net zoveel dunne fractie aanvoeren als met koeienmest, maar bemest hij met meer kalium.

40% DROGE STOF

Er kan een droge stof percentage oplopend tot 40% behaald worden.

HOGERE WAARDEN

Voorbeeld: kalverdrijfmest met 4N en 2P dat wordt gescheiden, krijgt een dikke fractie met 4N en 8P. De dunne fractie bevat 4 N en 1 P*

*Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.

HOGER SCHEIDINGSRENDEMENT

Na bezinking kan er zelfs nóg een hoger scheidingsrendement worden behaald.

VERWERKINGSINSTALLATIE

Een groot voordeel van de dunne fractie van kalvermest is dat het makkelijk verwerkt kan worden in een biologische luchtwasser. In deze machine wordt de dunne fractie verdampt en blijven de niet-verdampbare mineralen over. Hierdoor ontstaat een mineralenconcentraat dat als kunstmest gebruikt kan worden. De dikke fractie kan makkelijk verwerkt worden; dit is zelfs al mogelijk op bedrijfsniveau. Zo kan de veehouder zelf zijn mest hygiëniseren met een hygiënisatiecontainer. Wanneer een veehouder zelf de mest verwerkt, kan hij/zij zelf de mest exporteren. Hierdoor is er geen tussenhandelaar nodig.

Voor de naverwerking van dikke fractie leveren wij ook hygiënisatiecontainers. Deze dichte containers beluchten de dikke fractie via de bodem waardoor het begint te broeien. Met dit proces wordt de mest tot 60◦ Celsius verhit, waardoor alle bacteriën worden gedood en er steriele mest ontstaat dat geëxporteerd mag worden.

Dunne fractie uit een schroefvijzelpers is zeer interessant voor naverwerking, omdat kleine overgebleven deeltjes niet kapot geslagen zijn, zoals bij een decanter/centrifuge. Hierdoor wordt de mest via een bacteriologisch proces gekraakt en wordt een mineralenconcentraat geproduceerd. De dunne fractie is makkelijk uit te rijden. Er zijn geen problemen met verstoppingen.

Dikke fractie kan ook gebruikt worden tegen zandverstuiving. De vaste dikke fractie mengt zich dan met water in een mestcontainer. Zo kan de dikke fractie uitgereden worden met een giertank en ketsplaat, waardoor zandverstuiving wordt voorkomen.

PUTRUIMTE CREËREN

Doordat u de dikke fractie kunt beschouwen als vaste mest, ontstaat er in uw mestkelders veel meer opslagcapaciteit. Er ontstaat een stapelbare dikke fractie die makkelijk opgeslagen en bewaard kan worden op de mesthoop. Zo kunt u door het scheiden van de mest 5 tot 15% besparen op de putruimte.

MEER WETEN OVER MESTSCHEIDEN?

Wilt u weten wat mestscheider kan betekenen voor uw mestprobleem?
Neem dan direct contact op met de Drijfmesttechniek.nl mestbewerkingsspecialist in uw regio.

Ik wil meer weten over kalvermest scheiden!