Mestmixen; mestgassen en de effecten

Om grote problemen te voorkomen is het voor elke veehouder goed om kennis te hebben van mestgassen en de effecten daarvan. Ongelukken gebeuren nog veel te vaak tijdens de bewerking van drijfmest. De ernst van gevaren wordt onvoldoende erkent en herkend.

Onderstaand een klein overzicht van de gassen die vrijkomen bij het mengen van drijfmest. Dit geld alleen voor drijfmest zonder toevoegingen;

Kooldioxide:

Deze gas komt vaak in grote concentraties voor bij drijfmest. De gas is geurloos en kan een verstikkende werking hebben op mens en dier. Kooldioxide is ongeveer anderhalf maal zo zwaar als lucht en blijft hierdoor hangen boven de mest waardoor zuurstof wordt verdreven.

Waterstofsulfide:

Deze gas blijft net als kooldioxide hangen boven mest waarmee het zuurstof verdrijft. Dit type gas is zeer giftig en kan in grote hoeveelheden uit drijfmest vrijkomen. Van 300-500 PPM wordt de ademhaling ontregeld en treedt verminderd bewustzijn op. Zwavelwaterstof ruikt in lage doseringen naar rotte eieren, maar is geurloos bij dodelijke concentraties. Bewusteloosheid kan snel intreden bij inname. Er bestaat geen middel om een Waterstofsulfide-vergiftiging tegen te gaan. Bij ongelukken met mestgassen is waterstofsulfide vaak één van de grootste boosdoeners.

Blauwzuurgas:

Hoewel dit type gas minder vaak voorkomt bij mest dan waterstofsulfide, is het misschien wel de meest giftige van allemaal. Blauwzuurgas ontregeld het ademhalingssysteem en schijnt zelfs via de huid binnen te kunnen komen. Er zijn middelen om een blauwzuurgasvergiftiging tegen te gaan, maar die moeten binnen 5 minuten worden toegediend. Blauwzuurgas is te herkennen aan een blauwe gloed die op metalen tevoorschijn kan komen, maar bij het herkenning hiervan is de grens van de gevarenzone waarschijnlijk al lang gepasseerd.

Methaan:

Deze explosieve gas kan in tamelijk grote hoeveelheden vrijkomen waarbij brand- en explosiegevaren aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat in rundveestallen de explosiegrens niet werd overschreden. Dit kan wel het geval zijn bij mesttanks, mestopslagen, kortom; alle ruimtes waaruit geen gas kan ontsnappen.

Ammoniak:

Hoewel ammoniak een giftige gas is, blijkt de concentratie in drijfmest vaak te laag om voor een daadwerkelijke vergiftiging te zorgen.

Laagvorming

Een groot gevaar van de bovengenoemde gassen zit hem in het feit dat ze niet allen opstijgen. Gassen vormen onder de mest op de bodem van de mestput/opslag een laag waarin zuurstof wordt verdreven. Juist bij het mengen van drijfmest ontsnapt deze laag waardoor de gassen vervolgens boven de mest komen te hangen.

Het mengen van drijfmest moet nou eenmaal gebeuren om het bewerkbaar te houden en daarom is het juist van belang om voorzichtig te zijn en de gevaren te kennen. Kom zelf niet in de kelder, ook al is deze in zijn geheel leeg. Laat dit werk over aan specialisten. Blijf tijdens het mixen ook buiten de stal. Goed ventileren en vaak en kortstondig mixen zijn erg belangrijke aandachtspunten om risico’s in te perken.

Vaak en kortstondig mixen

Met vaak en kortstondig mixen beperk je het risico op een laagvorming/ophoping van mestgassen. Om dit mogelijk te maken, wordt er steeds vaker gekozen voor geautomatiseerde mestmixers. Naast dat automatiseren werk uit handen neemt, kan er vrij eenvoudig iedere dag kortstondig worden gemixt. Iets wat praktisch gezien minder goed haalbaar is voor een tractormixer welke afhankelijk is van tijd en een beschikbare tractor.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *