Door Edze Westra

Afgelopen week begonnen we met de installatie van een project in Polen: Tipperary Farms van Vossen Group. Op het bedrijf werd al jaren gewerkt met diepstrooiselboxen gevuld met stro, waardoor veel vaste mest ontstond dat met een Bobcat uit de stal werd geschoven. Om in de toekomst tijd te besparen en het koe-comfort te verbeteren, werd afgelopen winter besloten over te stappen naar biobedding.

Mestopslag

Als Drijfmesttechniek.nl waren wij al vroeg voor de aanvang van de verbouw betrokken. De bestaande stal heeft geen putten, waardoor er een andere oplossing gezocht moest worden om de mest op te vangen. Er is gekozen om achter de stal een compleet nieuw afstortkanaal te bouwen van enkele honderden kuubs. Naast dit kanaal is nog een extra opslagkanaal gebouwd. Met de 1600 melkkoeien die op het bedrijf aanwezig zijn, is deze inhoud ook nodig.

Dikke mest mixen

Zomers kan de mest erg droog en dik zijn, waardoor machines met hoge capaciteit nodig zijn. Onze Stallkamp 22kW dompelroerders kunnen deze omstandigheden met gemak aan.

De mest wordt vanuit de stal in de afstortkanalen geschoven. Het is duidelijk te zien dat de Stallkamp mixers de dikke mest met gemak hebben ‘stuk geslagen’ en verder door het kanaal stuwen.

Oog op de toekomst

De mixers brengen de mest van het afstortkanaal richting de aanvoerpompen die het op hun beurt naar de twee Keydollar Agri XL mestscheiders brengen. Met oog op groei in de toekomst is op de bunker extra ruimte vrijgemaakt voor nog een scheider. Vanuit de pompkamer wordt de mest middels een regelblok in de nodige richting gestuurd; dit geldt ook voor de dunne fractie.

De dunne fractie wordt eerst opgeslagen in een put, waar het met een overloopsysteem en twee Stallkamp centrifugaalpompen wordt verpompt naar een mestbassin van maar liefst 35.000 kuub. Zo is er zekerheid dat hier geen mest of bezinksel in komt.

De bouw van dit grote project is nog in volle gang. Over drie weken hopen we de laatste zaken in bedrijf te nemen. Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Blijf ons dan volgen op Facebook.

Heeft u ook een logistiek vraagstuk op het gebied van mest verpompen, mixen of scheiden? Neem direct vrijblijvend contact op met onze adviseurs en wij denken graag in vroeg stadium met u mee.

Edze Westra Drijfmesttechniek

Edze Westra

Specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Edze is eigenaar van Drijfmesttechniek en Keydollar. Hij adviseert veehouders door heel Nederland en daarbuiten op gebied van mestbewerking. Ook is hij continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines. Innovatie staat bij hem voorop!