Mestscheiding

De melkvee-, varkens- en kalverhouders van de toekomst groeien hard. Hierdoor hebben zij een groeiende behoefte om efficiënt en voordelig mest te scheiden. Bij Drijfmesttechiek.nl leveren we een viertal mestscheiders van fabrikant Keydollar die hieraan kunnen bijdragen. Varkens- en kalverhouders kunnen met een Keydollar mestscheider voordelig mest afzetten en melkveehouders zijn met mestscheiding in staat het koecomfort aanzienlijk verbeteren. Dit kan door de dikke fractie als boxvulling (biobedding) te gebruiken.

Mestafzet

Fosfaat in varkens- en kalvermest zorgen voor hoge afzetkosten. De huidige verwerkingsplicht betekent voor varkens- en kalverhouders dat zij veel kuubs drijfmest moeten afvoeren om hieraan te voldoen. Het scheiden van varkensmest resulteert erin dat u een dikke fractie krijgt met fosfaatgehalte dat enkele malen hoger ligt. Bij kalvermest is het fosfaatgehalte zelfs 8 keer zo hoog in de dikke fractie. Dit zorgt ervoor dat u veel minder kuubs drijfmest hoeft af te voeren en u dus aanzienlijk bespaart op afzetkosten.

Biobedding

Wanneer u green bedding (biobedding) wilt gebruiken, dan kunt u kiezen uit drie verschillende mestscheiders: Dry Bed, Agri-XL en een mobiele mestscheider van de fabrikant Keydollar. Bij green bedding maakt u gebruik van een persschroef mestscheider. Met dit type mestscheider kunt en een goed droog strooiproduct produceren. Een groot voordeel van green bedding (biobedding) is dat de droge mest een zwaar en veerkrachtig product is waarmee een stevig ligbed kan worden gecreëerd. Dit verhoogt het koecomfort en kan klauwproblemen bij uw koeien voorkomen.

Dry Bed mestscheider

Mestscheider Keydollar

Agri XL mestscheider

Micro Vacuüm mestscheider

Mobiele mestscheider

Tri Rod mestscheider