Boer on Tour: Mts. Vendrig

(Voor optimaal leesgemak kantel je telefoon!

‘Kaas maken en gescheiden mest in de boxen gebruiken zal voor veel mensen een vreemde combinatie zijn’

Vader Andre en zoon Tom Vendrig

Gelukkig heeft gescheiden mest het stempel; vies, onhygiënisch en slecht voor de gezondheid al jaren geleden verloren. Inmiddels gebruiken vele duizenden melkveehouders in en buiten Nederland het ‘bruine goud’ ter vervanging van conservatieve strooiseltypes.

Montfoort, ten westen van Utrecht is vandaag de bestemming. Bij mts. Vendrig maken ze sinds enkele maanden gebruik van een Keydollar Drybed mestscheider voor de productie van boxstrooisel. Naast de productie van melk wordt op deze boerderij ook rauwmelkse kaas geproduceerd.

”Andre Vendrig is de naam. Op onze melkveehouderij hebben wij 75 melkkoeien en we maken kaas. Ik heb geen jongvee, dus koop al m’n vee aan. Wij doen hier eigenlijk alles in eigen beheer. Nou, niet alles; Alleen de sloten schoonmaken doen we niet. Daarnaast doen we al het landwerk zelf. Mest uitrijden, het maaien, het kuilen, noem maar op’.

”Samen met mijn vrouw, die verantwoordelijk is voor de kaasmakerij, en mijn vierentwintigjarige zoon die na zijn schooltijd meteen in de maatschap is gekomen. Hij werkt op dit moment nog volledig buitenshuis, maar komt na de tijd altijd helpen. Op zaterdag en zondag moet hij één keer van mij melken. ‘Zondagavond hoor’ lacht Andre. Kan hij zaterdags tenminste op pad’.

‘Wij fietsen graag in het weekend, een kilometer of 80. We zijn nog steeds op zoek naar dat ene stikstof bos. Dat ene bos waar het zo slecht mee gaat vanwege de stikstof. Hebben het alleen nog niet kunnen vinden’ verteld Andre met een grote glimlach. Ik ben 61 en maak tussen de 80 en 100 uur per week, dus het fietsen doen we elektrisch! Als het even kan dan ga ik ook graag naar open dagen en demonstraties. Gewoon om te kijken hoe anderen het doen en daar weer van te leren.

Vroeger gebruikten wij stalveen, een soort tuingrond in de ligboxen. Vervolgens zijn we overgestapt op rubbermatten. Veel comfort, maar het probleem was dat we er altijd plassen melk op vonden. De exacte reden weten we niet, maar onze theorie is dat het hetzelfde is als op één zijde op de bank liggen, je voet begint er op een gegeven moment van te slapen. Dat kan ook met de uier gebeuren. ‘Goede theorie toch?’ vraagt Andre lachend. Gelukkig is dat nu allemaal voorbij.

We hebben nog wat rijen met rubber matten en de rest omgebouwd naar diepstrooisel. Over de rubber matten strooien we een dunne laag en in de diepstrooiselboxen. Ik ben Drijfmesttechniek tegengekomen op de RMV Gorinchem en de machine sprak me wel aan. We hebben een tijdje een mestscheider gehuurd die vervolgens de hele put scheidde. Weer of geen weer. Regen of geen regen. Dus, dan begin je na te denken en te rekenen. Wat kost de huur en wat kost het om een eigen scheider aan te schaffen, dan is de keuze snel gemaakt.

Je moet natuurlijk ook aan de toekomst denken. Als je niet door blijft investeren, dan bloedt je dood. Ik zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat mijn zoon ook boer kan worden. Hij werkt er keihard voor en ik gun het hem gewoon.

Over de combinatie van kaasmaken en gescheiden mest in de boxen zegt Andre: ‘Kaas maken en gescheiden mest in de boxen gebruiken zal voor veel mensen een vreemde combinatie zijn. Wij merken echter dat het melkvee hartstikke schoon is. We hebben nog iets te weinig ervaring om te zeggen hoe het gaat in de zomer, hoe hard het dan droogt, maar ik ben zeker optimistisch. Het celgetal is al flink gedaald sinds dat we gescheiden mest gebruiken, dus dat is alvast positief. Je zou dat in eerste instantie natuurlijk niet zeggen met gescheiden mest in de boxen’ voegt Andre eraan toe.

Wilt u meer informatie over het scheiden van mest met een Keydollar mestscheider?

Bel 0514 593 561 en informeer naar de 90 dagen demo!