De ideale diepstrooiselbox volgens Keydollar

1

De hoogte van de knieboom is essentieel voor een goede werking. Voor een goede afstelling is de hoogte van de onderkant van de knieboom belangrijk. De onderkant van de knieboom dient op de hoogte van de achter-rand gemonteerd te worden. De knieboom bij voorkeur niet bevestigen aan de vloer maar aan de box afscheiding.

2

De achter-rand kan in hoogte verschillen. Vanaf de roostervloer gemeten mag de achter-rand maximaal 30cm hoog zijn. De ideale dikte van het diepstrooisel is 10cm / 20cm. De achter-rand is in verschillende materialen verkrijgbaar.

3

Een goed gevulde ligbox is van belang zodat de eventuele mest niet in de ligbox blijft liggen, maar op de roosters belandt. Daarom is het belangrijk een helling te creëren van de knieboom tot aan de achter-rand van de ligbox. Dit zorgt ervoor dat de koe iets naar achteren ligt en dit garandeert schone ligboxen.

4

1 á 2 keer per week instrooien zorgt ervoor dat de ligboxen niet alleen mooi vol blijven, maar zorgt ook voor arbeidsgemak. 60 liter per ligbox per week is voldoende voor een goed ligbed en zorgt voor schone en gezonde koeien.

5

De ideale binnenmaat is qua lengte 172cm / 178cm. Dat is vanzelfsprekend wel afhankelijk van het formaat / type koe.