De meest voorkomende vooroordelen over Bio-Bedding

Gescheiden mest als diepstrooisel is veel werk

Koeien met gezondheidsproblemen genereren veel werk. Een goed ligbed van Bio-Bedding neemt juist veel werk uit handen. Als de ligbox afmetingen kloppen en er wordt op de juiste manier ingestrooid blijven de boxen schoon en heb je daar weinig werk van.

Gescheiden mest is gevaarlijk voor de uiergezondheid

Dit is onjuist! Met Bio-Bedding weet je zeker dat er altijd genoeg boxstrooisel beschikbaar is waardoor je er veel van kunt instrooien. Andere strooiseltypes zijn duur en worden vaak zuinig ingestrooid. Doordat je met Bio-Bedding zo veel en zo vaak kan instrooien word het strooisel vaak ververst wat resulteert in een daling van celgetal en mastitisfrequent. Zelfs het antibiotica gebruik daalt bij bedrijven die overstappen op Bio-Bedding. (Referenties zijn beschikbaar)

Met gescheiden mest moet je kalk bij strooien

Net als drijfmest heeft dikke fractie (Bio-Bedding) een lichte zuurgraad. Dit drukt de bacteriegroei omdat deze graag groeien in neutrale milieus. Daarom wordt er bij Bio-Bedding juist geen kalk ingestrooid. omdat deze de PH waarde neutraliseert. Ook is het niet nodig om kalk in te strooien om het product droger te maken, omdat onze mestscheiders al een droog product produceren. Kalk bij strooien om de PH waarde te verhogen is ook niet nodig, omdat mest een bufferend effect heeft (dit houdt in: dat er heel veel kalk nodig is om de PH waarde te verhogen)

Met Bio-Bedding wordt de mest in de kelders steeds dikker

Zeker niet! Het wordt zelfs steeds dunner, omdat er nu dikke fractie wordt gestrooid veranderd de samenstelling van je mest nauwelijks. Het enige wat er veranderd is dat de mest vaker door een pomp en scheider gaat waardoor het homogener wordt. Hierdoor worden drijflagen ook nog eens voorkomen.

Bio-Bedding is voor boeren die niet zo nauw kijken

Mest in de boxen klinkt in eerste instantie niet zo fris. Bio-Bedding is niets meer dan de onverteerde organische stoffen die je hergebruikt, dus niet de ‘mest’. Daarnaast is het zo dat bedrijven die veel instrooiden (dus hoge kosten maakten) de eerste bedrijven waren die de overstap naar Bio-Bedding maakten. In het begin waren het voornamelijk de topfokkers, topmelkers, duurzame boeren die de overstap maakten naar Bio-Bedding. (Referenties zijn beschikbaar)

Heb je na het lezen van dit artikel vragen?

Bel dan nu naar 0514593561 en kom in contact met een specialist!