Crisis stimuleert innovatie?

Wie kent deze uitdrukking niet? Zeker omdat deze uitdrukking actueler is dan ooit tevoren. In de agrarische sector is op vele vlakken crisis. Zo hebben melkveehouders het al jaren zwaar, krijgen de varkens- en kalverhouderijen ervan langs vanwege Corona en zijn onze nerstenhouderijen de nek omgedraaid. Crisis te over, maar brengt het ook de innovatie waar iedereen steeds over spreekt?

De Nederlandse agrarische sector loopt al sinds jaar en dag voorop! De innovaties hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld omdat de gehele sector al jaren onder zware druk moet presteren. Deze zware druk wordt door de politiek opgelegd, simpelweg door gebrek aan erkenning. Gelukkig heeft dit wel tot gevolg dat wij tot één van de meest innovatieve en duurzame agrarische sectoren van de wereld behoren. De vraag rijst of er een grens zit aan de gedwongen manier van innovatie terwijl om ons heen het ‘Ot & Sien’ tijdperk als ideaal wordt bestempeld. Was vroeger nou echt alles beter?

Feit is dat als wij samen vooruit willen we onze geschiedenis moeten kennen. Wij hebben in Nederland de meest duurzame voedselproductie die je maar kunt wensen en de mooiste kringloop waar omliggende landen jaloers op zijn. Als je reeds voorop loopt als sector kun je met de nodige steun een crisis het hoofd bieden. Desondanks brengt een politiek beleid dat je dwingt om weer terug te gaan naar vroeger ons niet verder. In ons vakgebied zie je de roep om af te stappen van drijfmest groeien. Dit is leuk bedacht: de tijd van vroeger. De tijd van gier en vaste mest. De riek weer in de hand staande tussen smerige dieren. Herinner je je de oude grupstal nog? Het laatste waar mij dit aan doet denken is frisse lucht en een gebrek ammoniak. Ik herinner me met name de versleten boeren met kromme ruggen en doorgewerkte handen.

Wij stapten immers over op de loopstal met drijfmest omdat dit zo praktisch en schoon werkte. Wat er op dit moment gaande is noem ik dan ook; achteruit innoveren. Veelal door gebrek aan kennis van de geschiedenis.

De meest duurzame sector van Nederland dwingen terug te innoveren tijdens een crisis? Dat kan simpelweg niet tot de beste resultaten leiden. Kijk maar naar het ideaalbeeld wat wordt geschetst om af te stappen van drijfmest.

Edze Westra.