Problemen met een mestscheider?!

Een mestscheider heeft veel voordelen, maar kan de mestscheider ook problemen veroorzaken? We vertellen alles over de ervaringen van melkveehouders met mestscheiders.

Over mestscheiders bestaan namelijk feiten, maar ook fabels. In dit overzicht gaan we veelgehoorde uitspraken bij langs en laten je weten hoe het echt zit.

De melkfabriek kan bezwaar maken als koeien in dikke fractie liggen.

Nederlandse melkfabrieken laten zich niet uit over het soort boxstrooisel wat word gebruikt, zolang de melkkwaliteit en diergezondheid niet in het geding komen. Er zijn vele onderzoeken die ondertussen hebben uitgewezen dat ‘green bedding’ oftewel het gebruik van dikke fractie in de boxen juist positief uitpakt. Dit komt door het gebruik van bedrijfseigen omgevingsbacteriën (ook wel “positieve bacteriën” genoemd).

Mest in de box beïnvloedt de houdbaarheid van de melk.

Er zijn geen aanwijzingen in die richting. Een goed en schoon ligbed heeft juist veel voordelen. Het verbetert de melkkwaliteit, want door meer te strooien zijn dieren schoner en heeft de melk een lager celgetal. Bij andere soorten strooisel word vaak zuinig gestrooid, waardoor het effect kleiner is. Boxstrooisel uit biobedding is altijd voorhanden en kan zoveel gebruikt worden als nodig is.

De mestscheider verbruikt veel stroom.

Een mestscheider inclusief alle toebehoren gebruikt ongeveer 10kWh. Bij een productie van twee kuub boxstrooisel per uur, is het verbruik ongeveer 5kWh per kuub strooisel. Ga je uit van tien cent per kWh, dan zijn de stroomkosten vijftig cent per kuub boxstrooisel.

Een mestscheider levert veel stof op

Dikke fractie stuift niet, omdat het ongeveer veertig procent droge stof is. Pas bij zeventig tot tachtig procent zou stof kunnen ontstaan.

Koeien die drager zijn van de Klebsiella-bacterie, scheiden dit uit via mest. Zo wordt de box een besmettingsbron.

Klebsiella komt van nature niet uit de koe, maar is een bedrijfsvreemde bacterie. Klebsiella komt voor in boomschors en is daarmee in de melkveehouderij terecht gekomen via gebruik van zaagsel. Wel is het zo dat als koeien eenmaal deze bacterie dragen, ze dit nooit weer kwijtrijken. Klebsiela wordt wel via de mest uitgescheiden, maar de box is niet de bron van de besmetting.

De verspreiding kan worden teruggedrongen door veel te strooien en de ligboxen mooi droog te houden. Dit doe je door schoon en netjes in te strooien.

Compost op een matras heeft hetzelfde effect.

Ja en nee; Qua strooisel zal het ongeveer hetzelfde werken. Compost kan ook mooi droog zijn en het ligbed is vergelijkbaar.
Alleen is er een groot verschil. Compost is door het composteringsproces een keer warm geweest. Omdat dit warm geweest is, zijn er hitteresistente bacteriën overgebleven.
Hitteresistente bacteriën in een bedding van compost zorgen voor problemen. Ze gaan namelijk niet dood als het product verwarmd word. Tijdens het melken kunnen deze bacteriën in de melk terechtkomen, waardoor pasteuriseren van melk niet meer (goed) mogelijk is. Dit is een groot probleem voor het maken van kaas. Daarom is het gebruik van compost verboden in Nederland.

Je mag je strooisel niet inkuilen

Volgens de wet mag het wel. Alleen verdwijnt je veerkracht uit het product en wordt de kans op schimmels groter. Vers instrooien is daarom veruit het beste.

Tegen de tijd dat je genoeg hebt, zit de broei er in

Dit is niet juist. Dikke fractie broeit, bij normale weersomstandigheden, na ongeveer 20 uur. Een DryBed mestscheider kan in twintig uren zes kuub strooisel maken; en de AgriXL maakt in die tijd meer dan 40 kuub.

Een mestscheider heeft onderhoud nodig

Dat is waar, net als elke andere machine die in de mest werkt of draait. Maar dit is gelukkig goed te organiseren met de juiste voorbereiding, goede onderhoudsschema’s en passende protocollen.

Een bedding van kalk doodt bacteriën, Bio-Bedding niet.

Kalk dood geen bacteriën, kalk verhoogt hooguit de pH. Omdat veel bacteriën een hekel hebben aan extreme pH-waarden, remt dit bacteriegroei. Biobedding heeft geen hoge pH, maar is zelfs iets zuur. Drijfmest is immers ook iets zuur (pH van onder de 7). Dit remt ook bacteriegroei, maar op een andere manier.

Je hebt een dichte vloer nodig

Dat is niet nodig. Ook mest van roostervloeren kan prima gescheiden worden.

Gescheiden mest leidt tot mastitis.

Er is geen verband tussen gescheiden mest en mastitis. Slecht management en niet goed schoon werken leidt tot mastitis, net zoals slecht gebalanceerde voeding. Gescheiden mest in de boxen heeft juist grote gezondheidsvoordelen. Er kan schoner en vaker worden ingestrooid (omdat er altijd voldoende van voorhanden is).

Kalveren mogen niet op gedroogde mest liggen.

Kalveren onder zes maanden zijn vatbaarder voor het overdragen van bepaalde ziektes zoals Para TBC. Para TBC kan worden uitgescheiden via de mest van besmette dieren. Daarom is het niet aan te raden om kalfjes op deze mest te laten liggen (net als het niet aan te raden is om in dezelfde laarzen van de ene stal naar de andere kalverenstal te lopen).

Een mestscheider is gevoelig voor nachtvorst.

Alles wat nat is kan in principe bevriezen als je geen voorzorgsmaatregelen neemt. Een mestscheider dus ook. Alle Keydollar mestscheiders zijn gelukkig eenvoudig leeg te draaien, wat we in vorstperiodes ook aanraden om te doen. Door het gemak waarmee je hem leegdraait, kan de mestscheider ook in extreme vorstperiodes gewoon worden opgestart en draaien.

Meld je aan voor de 90 dagen demo!

Wil jij 90 dagen een Keydollar mestscheider proberen om te kijken of dit bij jouw bedrijf past? Dat kan!

Bel nu naar 0514593561 of vul het onderstaande contactformulier in en informeer naar de voorwaarden!