Feiten & Fabels over mest scheiden.

Een mestscheider heeft veel voordelen, maar kan de mestscheider ook problemen veroorzaken? We vertellen alles over de ervaringen van melkveehouders met mestscheiders.

Over mestscheiders bestaan namelijk feiten, maar ook fabels. In dit overzicht gaan we veelgehoorde uitspraken bij langs en laten je weten hoe het echt zit.

Koeien die drager zijn van de Klebsiella-bacterie, scheiden dit uit via mest. Zo wordt de box een besmettingsbron.

Klebsiella komt van nature niet uit de koe, maar is een bedrijfsvreemde bacterie. Klebsiella komt voor in boomschors en is daarmee in de melkveehouderij terecht gekomen via gebruik van zaagsel. Wel is het zo dat als koeien eenmaal deze bacterie dragen, ze dit nooit weer kwijtrijken. Klebsiela wordt wel via de mest uitgescheiden, maar de box is niet de bron van de besmetting.

De verspreiding kan worden teruggedrongen door veel te strooien en de ligboxen mooi droog te houden. Dit doe je door schoon en netjes in te strooien.

Mest in de box beïnvloedt de houdbaarheid van de melk.

Er zijn geen aanwijzingen in die richting. Een goed en schoon ligbed heeft juist veel voordelen. Het verbetert de melkkwaliteit, want door meer te strooien zijn dieren schoner en heeft de melk een lager celgetal. Bij andere soorten strooisel word vaak zuinig gestrooid, waardoor het effect kleiner is. Boxstrooisel uit biobedding is altijd voorhanden en kan zoveel gebruikt worden als nodig is.

Gescheiden mest leidt tot mastitis.

Er is geen verband tussen gescheiden mest en mastitis. Slecht management en niet goed schoon werken leidt tot mastitis, net zoals slecht gebalanceerde voeding. Gescheiden mest in de boxen heeft juist grote gezondheidsvoordelen. Er kan schoner en vaker worden ingestrooid (omdat er altijd voldoende van voorhanden is).

Een bedding van kalk doodt bacteriën, Bio-Bedding niet.

Kalk dood geen bacteriën, kalk verhoogt hooguit de pH. Omdat veel bacteriën een hekel hebben aan extreme pH-waarden, remt dit bacteriegroei. Biobedding heeft geen hoge pH, maar is zelfs iets zuur. Drijfmest is immers ook iets zuur (pH van onder de 7). Dit remt ook bacteriegroei, maar op een andere manier.

Compost op een matras heeft hetzelfde effect.

Ja en nee; Qua strooisel zal het ongeveer hetzelfde werken. Compost kan ook mooi droog zijn en het ligbed is vergelijkbaar.

Alleen is er een groot verschil. Compost is door het composteringsproces een keer warm geweest. Omdat dit warm geweest is, zijn er hitteresistente bacteriën overgebleven.

Hitteresistente bacteriën in een bedding van compost zorgen voor problemen. Ze gaan namelijk niet dood als het product verwarmd word. Tijdens het melken kunnen deze bacteriën in de melk terechtkomen, waardoor pasteuriseren van melk niet meer (goed) mogelijk is. Dit is een groot probleem voor het maken van kaas. Daarom is het gebruik van compost verboden in Nederland.

Je mag je strooisel niet inkuilen

Volgens de wet mag het wel. Alleen verdwijnt je veerkracht uit het product en wordt de kans op schimmels groter. Vers instrooien is daarom veruit het beste.

De melkfabriek kan bezwaar maken als koeien in dikke fractie liggen.

Nederlandse melkfabrieken laten zich niet uit over het soort boxstrooisel wat word gebruikt, zolang de melkkwaliteit en diergezondheid niet in het geding komen. Er zijn vele onderzoeken die ondertussen hebben uitgewezen dat ‘green bedding’ oftewel het gebruik van dikke fractie in de boxen juist positief uitpakt. Dit komt door het gebruik van bedrijfseigen omgevingsbacteriën (ook wel “positieve bacteriën” genoemd).

Een mestscheider levert veel stof op.

Dikke fractie stuift niet, omdat het ongeveer veertig procent droge stof is. Pas bij zeventig tot tachtig procent zou stof kunnen ontstaan.

De mestscheider verbruikt veel stroom.

Een mestscheider inclusief alle toebehoren gebruikt ongeveer 10kWh. Bij een productie van twee kuub boxstrooisel per uur, is het verbruik ongeveer 5kWh per kuub strooisel. Ga je uit van tien cent per kWh, dan zijn de stroomkosten vijftig cent per kuub boxstrooisel.

Tegen de tijd dat je genoeg hebt, zit de broei er in.

Dit is niet juist. Dikke fractie broeit, bij normale weersomstandigheden, na ongeveer 20 uur. Een DryBed mestscheider kan in twintig uren zes kuub strooisel maken; en de AgriXL maakt in die tijd meer dan 40 kuub. Er is dus genoeg tijd om te produceren en in te strooien. Wij raadden ook altijd aan de ligbox in dunne laagjes op te bouwen en dit te onderhouden, zo voorkom je broei in de ligbox en geniet je melkvee elke keer van vers beddengoed!

Een mestscheider heeft onderhoud nodig.

Dat is waar, net als elke andere machine die in de mest werkt of draait. Maar dit is gelukkig goed te organiseren met de juiste voorbereiding, goede onderhoudsschema’s en passende protocollen.

Je hebt een dichte vloer nodig

Dat is niet nodig. Ook mest van roostervloeren kan prima gescheiden worden.

Een mestscheider is gevoelig voor nachtvorst.

Kalveren onder zes maanden zijn vatbaarder voor het overdragen van bepaalde ziektes zoals Para TBC. Para TBC kan worden uitgescheiden via de mest van besmette dieren. Daarom is het niet aan te raden om kalfjes op deze mest te laten liggen (net als het niet aan te raden is om in dezelfde laarzen van de ene stal naar de andere kalverenstal te lopen).

Mest scheiden heeft vele voordelen!

Door de mest om te zetten in boxstrooisel kun jij flink besparen op je strooiselkosten, een duurzame mestkringloop binnen jouw bedrijf realiseren en jouw melkvee flink wat comfort bieden!

Drijfmesttechniek bied in 2021 de ’90 dagen demo’ aan. Zo kun jij 90 dagen een mestscheider en het boxstrooisel proberen op eigen erf.

Meer weten over de demo? Vul het onderstaande contactformulier in of bel 0514 593 561