Mest scheiden; Goed voor bedrijf, boer en vee!

Als veehouder wil je het beste voor jou, je bedrijf en je veestapel. Mestscheiding kan daarbij een belangrijke rol spelen. Door het scheiden van de vaste stoffen van de vloeistoffen in dierlijke mest, kun jij verschillende voordelen behalen:

Ten eerste zorgt mestscheiding voor een beter koecomfort. De vaste fractie van de mest kan worden gebruikt als bedding in de stal. Hierdoor ontstaat er een droge, zachte en comfortabele ligplaats voor de koeien. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de dieren wat een hogere melkgift tot gevolg heeft.

Daarnaast kan mestscheiding leiden tot lagere kosten. De vloeibare fractie van de mest kan namelijk worden hergebruikt als bemesting op het land. Dit kan leiden tot een besparing op de kosten voor kunstmest en het verbetert de bodemkwaliteit. Door de vaste fractie te gebruiken als boxstrooisel bespaart wordt flink bespaart op strooiselkosten

Tot slot biedt mestscheiding meer investeringsruimte voor uw bedrijf. Door kostenbesparingen en een beter rendement op het land, ontstaat er meer ruimte voor investeringen in bijvoorbeeld nieuwe technologie of de verduurzaming van jouw bedrijf.

Over Drijfmesttechniek

Al meer dan 10 jaar adviseert ons team veehouders omtrent de optimalisatie van hun mesttechniek en management. Met mestscheider producent Keydollar als zusterbedrijf zijn wij nauw betrokken bij productieproces van de mestscheiders, van Nederlandse makelij. Advies en service onder één dak.

90 dagen demo

Een verandering in bedrijfsvoering of werkwijze kan als een grote stap worden ervaren. Daarom bieden wij een 90 dagen demo aan. Binnen deze drie maanden kunt u vertrouwd raken met het product inclusief begeleiding en advies van één van uw lokale adviseurs.

Wil je meer informatie over de 90 dagen demo? Maak nu een afspraak met jouw lokale adviseur.