Mest scheiden past binnen het bemestingsplan

Na het scheiden

van de mest ontstaat er een dunne en dikke fractie. De dunne fractie is waardevolle bemesting door de hogere N/P verhouding, in vergelijking met drijfmest. Volgens de bemestingsnorm dierlijke mest kan er meer dunne fractie op het grasland worden aangebracht en sluit deze beter aan bij de behoefte van het gewas. De verhouding stikstof bestaat uit zo’n 50-60% minerale N waardoor dunne fractie beter/sneller opneembaar is door het gewas. De werkingscoëfficiënt is wel iets hoger in de mestboekhouding. Dit is overigens niet het geval als er mest wordt gescheiden voor boxstrooisel en de dunne fractie weer in dezelfde kelder wordt opgeslagen.

Dunne fractie vervangt kunstmest

De mineralen in dunne fractie zijn sneller opneembaar, daarom is dit een goede vervanger voor kunstmest. Uit onderzoek is gebleken dat de behoefte aan kunstmest als aanvulling op dierlijke mest beperkt kan worden door de mest te scheiden.

Meer mest in de tank

Dunne fractie heeft een lagere viscositeit dan drijfmest. Door dunne fractie te gebruiken tijdens het bemesten kun je per rit meer mest meenemen en werkt het totale mest uitrijden efficiënter. Hierdoor bespaar je niet alleen op dieselkosten maar ook op manuren. Met name verstoppingen voorkomen, sneller pompen en strakker werken bied direct voordelen!

Nu 90 dagen demo draaien.
Je kunt nu 90 dagen een mestscheider op eigen erf proberen!
Informeer naar de voorwaarden.
Bel 0514 593 561