De kosten van een mestscheider

Mestscheiders zijn maatwerk

De prijzen van onze mestscheiders lopen uiteen. De kleinste installatie kan worden aangelegd voor € 19.000, de meest uitgebreide voor rond de € 40.000. Voor dit bedrag leveren we de mestscheider, plaatsen we de pomp en leggen we de slangen van en naar de mestput aan.

Hoe hoog de prijs uitvalt, wordt voor het grootste deel bepaald door hoeveel mest die je verwerkt. Hoe groter de benodigde capaciteit, hoe hoger de aanschafprijs van de mestscheider. De prijs is dus altijd maatwerk, gebaseerd op de aan te leggen installatie die past bij de omvang van jouw bedrijf.

Dat we maatwerk leveren, is dan ook de belangrijkste reden dat we bij de mestscheiders op onze site geen prijzen noemen. In plaats daarvan komen we graag vrijblijvend bij jou langs, om je een offerte te kunnen doen op maat.

Wat het oplevert – een rekenvoorbeeld

Het grootste voordeel van een mestscheider is de besparing op strooiselkosten. In dit rekenvoorbeeld baseren we ons op een melkveebedrijf van een grote omvang.

Zelf strooisel kopen:

• Je huidige strooiselkosten zijn 1 cent per kg melk
• Jouw huidige quotum: 800.000 kg
• Totale kosten aan boxstrooisel: € 8000 per jaar

Zelf strooisel maken:

• Jaarlijkse afschrijving mestscheider: € 2000 per jaar
• Onderhoudskosten van de mestscheider: € 2000,- per jaar
• Stroomverbruik bij 40 draaiuren per maand: € 315 per jaar
• Totale besparing op boxstrooisel: € 3685 per jaar t.o.v. strooisel aankopen

In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een situatie waarin je de mestscheider in 10 jaar boekhoudkundig afschrijft. In de praktijk kun je rekening houden met een langere levensduur, en daardoor ook een grotere besparing.

Om je een idee te geven: de oudste door ons geleverde mestscheider werd geplaatst in 2008 en gaat dus al veertien jaar mee.

Het koecomfort

Wil je weten wat de exacte prijs wordt van een mestscheider op maat? Neem gerust contact op en we komen vrijblijvend bij je langs!