Alles over het proces van mest scheiden met een mestscheider.

Het scheiden van drijfmest is een goede stap naar duurzaamheid. Niet alleen is het milieuvriendelijk,
het bevordert ook het welzijn van het vee en is op termijn kostenbesparend.

En dit is hoe dat proces in zijn werk gaat.

Verdelen in dik en dun

Het scheidingsproces begint met het scheiden van de mest in twee delen: de dikke- en dunne fractie. Beide fracties worden verwerkt tot stoffen die gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Het scheiden kan plaatsvinden in een gesloten systeem, of in een open systeem: de mestscheider.

De mestscheider

De mestscheider scheidt de mest in een vloeibaar en een vast gedeelte. Drijfmest gaat in de scheider, wordt door een persschroef of een rol geperst, en komt eruit als vast product. Het vloeibare deel verdwijnt door een afvoerslang.

Minder fosfaat

Het fosfaatgehalte van de dikke fractie is hoger dan van de mest die de machine inging. Om maar een voorbeeld te noemen: bij kalvermest is het fosfaatgehalte van de dikke fractie ruim acht keer hoger. Dankzij het proces van mest scheiden hoeven er minder kuubs te worden afgevoerd en wordt er fors bespaard op de afzetkosten.

Boxstrooisel uit drijfmest

Mestscheiders met een persschroef produceren dikke fractie met een hoog drogestofpercentage. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt om boxstrooisel te produceren, die gebruikt kan worden als biobedding voor in de ligboxen.

Boxstrooisel uit de eigen mestkelder heeft veel voordelen: schonere, gezondere koeien en besparen
op strooiselkosten.

Ik wil meer weten over drijfmest scheiden!