Mest mixen met lucht

Mest mixen met lucht

Het mixen van drijfmest kan een moeilijke en dure aangelegenheid zijn. Het Drijfmesttechniek Airmixsysteem is een gemakkelijk te bedienen systeem. De microluchtbellen diffusers kunnen gewoon in uw bestaande mestopslag worden geplaatst. De microluchtbellen breken de drijvende korst af, mixen de drijfmest tot een homogeen product en leggen tegelijkertijd de stikstof vast. Dit betekent minder uitstoot en meer opbrengst.

Mest mixen met lucht

Waarde toevoegen en mixen in één!

Het Airmixsysteem is een gemakkelijk te bedienen mixsysteem dat drijfmest op een efficiënte en veilige wijze mixt en belucht. Het systeem kan in bestaande kelders/bassins geplaatst worden zonder dat deze schoon- of leeggemaakt hoeven te worden.

Mest mixen met lucht

De voordelen

  • Constant homogene mest
  • Minder uitstoot schadelijke gassen, zoals ammoniak, methaan en zwavelwaterstof
  • Tot 80% meer behoud van stikstof doordat deze niet verdwijnt met ammoniakdampen
  • Versterkt natuurlijke nutriënten
  • Minder stankoverlast tijdens het uitrijden van drijfmest
  • Lagere kosten in vergelijking tot traditionele manier van mixen