Alles over de ROBO-BED instrooier

Veelvuldig instrooien zonder stress

De ROBO-BED is de nieuwste innovatie van KeyDollar. Een slimme oplossing voor het automatisch instrooien van boxstrooisel in ligboxen.

De voorraadbuffer van de ROBO-BED wordt gevuld tijdens het opladen van de mestrobot en neemt zo iedere rit ongeveer 200 liter strooisel mee. Daarmee heeft de machine voldoende capaciteit voor 120 ligboxen op basis van 10 liter strooisel per ligbox per dag.

De capaciteit is eenvoudig uit te breiden door meerdere mestrobots te voorzien van een ROBO-BED. De fabrikant heeft daarmee ingezet op de drie volgende aandachtspunten: minder stress voor koeien, dagelijks instrooien en arbeidsbesparing.

Compatibel met reguliere mestrobot

De geheel uit RVS gebouwde strooier kan worden gemonteerd op vrijwel ieder type mestschuifrobot. Omdat de reguliere mestrobot een vast instelbare route afwerkt en hierover communiceert, weet de ROBO-BED exact wanneer ligboxen langszij komen. Zodra de strooier leeg is stopt deze, maar de mestrobot vervolgt gewoon zijn standaard schoonmaakroute richting oplaadstation. Gedurende het opladen van de accu’s, wordt de meststrooier gevuld met strooisel product (bijvoorbeeld dikke fractie uit mest).

Geen belemmeringen voor mestrobot

De strooier zelf krijgt signaal van de mestrobot wanneer deze moet strooien of wanneer niet. Verder staat de unit op zichzelf. De strooier heeft: een eigen accupakket, een eigen oplader en kan los van de mestrobot voorover kantelen wanneer onderhoud dient te worden gepleegd. Het gewicht is zeer gering waardoor het zwaartepunt van de mestrobot onderin blijft. Hiermee wordt kantelgevaar voorkomen.

Ideaal voor melkveehouders

De ROBO-BED instrooier is ideaal voor melkveehouders die op zoek zijn naar een een extra toepassing van hun mestrobot.

Compleet RVS

Door gebruikt te maken van RVS is de ROBO-BED ongevoelig voor corrosie. Dit zorgt voor een lange levensduur van de machine.

Slimme software

Door de slimme software communiceert de ROBO-BED met elke reguliere mestrobot.