Schuimvorming in de drijfmestkelder; vervelend en lastig te voorkomen.

Schuimvorming in drijfmestkelders is bij veel veehouders een bekend probleem. Het is vervelend; het schuim neemt veel putruimte in beslag en kan voor de nodige chaos zorgen. Kunnen we schuimvorming voorkomen of is er een duidelijke aanwijsbare oorzaak? Wageningen UR heeft in het verleden onderzoek gedaan naar het fenomeen, maar komt niet direct met concrete oorzaken of oplossingen.

Rapport Wageningen UR

Het rapport van Wageningen UR bevat het volgende; De invloed van voeding en mestsamenstelling op schuimvorming in rundveemest werd hypothetisch als groot geacht. Toch kon er geen duidelijk verband worden aangetoond tussen rantsoen- of mestsamenstelling en schuimvorming. Het probleem van schuim in de mest is de laatste jaren fors groter en bekender geworden. Schuimvorming leidt tot vervuiling van dieren en uw stallen, ook brengt het risico op giftige gassen met zich mee zoals methaan en blauwzuur gas. Kortom; iets wat we niet willen zien in onze putten en opslag silo’s. Uit resultaten van andere onderzoeken bleek soms wel dat voeding en mestsamenstelling een rol spelen bij het ontstaan van schuimvorming in mestkelders. Vorming van gas kan toenemen als de hoeveelheid verteerbare organische stof in de mest toeneemt, wat op kan treden bij een relatief slechte vertering in het dier. In de mestmonsters zijn de gehaltes van eiwit, vet, zetmeel en celwanden van verschillende bedrijven bepaald. De resultaten van bedrijven met, en bedrijven zonder schuimvorming in de mestkelder zijn onderling vergeleken. De resultaten geven geen duidelijke aanwijzing dat voersamenstelling echt een directe rol speelt bij het optreden van schuimvorming in de mestkelder. Meer dan vermoedens zijn er dus tot nog toe niet.

Is het probleem op te lossen?

Een ding weten we wel zeker; we komen schuimvorming hoe dan ook tegen. Maar hoe komen we er dan vanaf? De meeste onderzoeken op internet geven niet heel veel duidelijkheid of een verhelderend beeld over waar het schuim vandaan komt of hoe je er weer vanaf komt. Misschien kan ervaring ons helpen problemen op te lossen? Menig veehouder is schuimvorming tegen gekomen na een rantsoen wijziging. Blijkbaar verandert het proces in de kelder dus als de samenstelling van de mest verandert. Met name rond de wijzigingen van rantsoenen is schuimvorming het ergste; dit doet het vermoeden rijzen dat wanneer koeien nog moeten wennen aan het rantsoen de vertering niet optimaal is. Hierdoor zou de hoeveelheid onverteerd organische stof in de kelder kunnen gaan stijgen waardoor schuimvorming optreed.

Plantaardige oliën

Als oplossing voor het als maar rijzende schuim op mestkelders wordt vaak het gebruik van plantaardige oliën aangedragen. Een klein beetje gebruikt frituurvet, maar ook andere plantaardige oliën kunnen het proces vaak stoppen. Het vormt een klein laagje over de mest waardoor luchtbellen niet meer gevormd worden.

Ervaring Biogas

Uit onze ervaring in de biogas industrie, waar ook schuimvorming op kan treden door het snel opborrelen en ontsnappen van vluchtige gassen uit de digistaat, weten we dat het in beweging houden van het product de enige
oplossing is. Met name menging aan het oppervlak laat schuim verdwijnen.

De oplossing in mestkelders

Met een gedompelde elektrische mixer in een mestkelder bent u in staat om vlot en vaak te mixen. Hierdoor zal minder schuimvorming optreden waardoor u minder problemen zult ervaren. Met name bij nieuwbouw is het aan te raden op deze manier te gaan mixen; Zo pakt u het probleem aan bij de bron.


 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *