Subsidie Jonge Landbouwers v.a. 1 Maart 2016

Bent u een jonge landbouwer welke overweegt om binnenkort te investeren? Wellicht komt u in aanmerking voor de subsidie jonge landbouwers. Link: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2016

Wanneer een jonge Landbouwer?

U wordt gezien als jonge landbouwer wanneer u zich voor de eerste keer heeft gevestigd, u op het moment van indienden niet ouder bent dan 40 jaar en u een erkende opleiding heeft doorlopen, of wanneer u minimaal 3 jaar werkervaring heeft opgedaan. Let op: Eerder al gebruik gemaakt van deze subsidie? Dan mag u niet nog een keer gebruik maken van deze regeling.

Regeling is gewijzigd

Ten opzichte van eerdere rondes, is deze regeling gewijzigd. Voorheen kon bijna iedere bedrijfsinvestering binnen de regeling vallen.  Bij deze nieuwe ronde ligt de nadruk echt op duurzaam investeren met het oog op de toekomst.  Hierdoor vallen er maximaal nog maar  14 categorieën binnen de regeling.

Categoriën

Iedere categorie levert een aantal punten op welke de uiteindelijke rangschikking bepaald.  Los van de punten, heeft ook iedere provincie individueel invloed op deze categorieën. Download hier het PDF bestand van de RVO met daarin de verschillende categorieën en de daarbij horende scores.
Link: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/20160229%20Investeringscategorien%20Jonge%20Landbouwers%202016%20v1.0.pdf

Meerdere investeringen tegelijk aanvragen?

De aanvraag mag uit meerdere investeringen bestaan. In dit geval wordt er qua score een gemiddelde gemaakt van alle categorie-scores.

Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag telt 30 % van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum gesteld aan de subsidiabele kosten, maar wel een maximum subsidie bedrag. Deze bedraagt € 20.000,-. Let op: wanneer een bedrijf meerdere bedrijfshoofden telt en hierbij ook niet-jonge agrariërs aanwezig zijn, wordt de subsidie verlaagd met 20% per niet-jonge agrariër. Dit kan oplopen tot een maximum daling van 80%. Voor meer informatie per provincie kijkt u hier:
Link: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/jonge-landbouwers/2016/aanvragen

Categorie 8 / mestscheidingsinstallatie

Een mestscheidingsinstallatie valt ook onder deze regeling. Nieuwsgierig naar wat een dergelijke installatie voor uw bedrijf kan betekenen? Wij helpen u graag om dit in kaart te brengen. Bel ons gerust op telefoonnummer +31 (0)514-593561 voor meer informatie.