Sleepvoetbemester

U bent vast op de hoogte van het verbod op sleepvoetbemesten. Deze gaat in op 1 januari 2019 en is alleen van toepassing op klei- en veengrond. We houden u graag op de hoogte en zetten alles even op een rijtje. Wel zo overzichtelijk.

Nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2019 is het dus niet meer toegestaan om onverdund mest uit te rijden met een sleepvoetmachine of sleufkouter op veen- en kleigrond. De reden voor het verbod is dat deze wijze van bemesten te veel ammoniakemissie veroorzaakt. Men is van mening dat wanneer de mest verdund wordt en uitsluitend in de gleuven in het grasland terecht komt, de ammoniakemissie vermindert.

Borgingsysteem

De mest moet minimaal voor 33% met water verdund zijn, wat neerkomt op 1 deel mest op 0,5 deel water. Deze verdunning is wel met het oog te zien, maar de mate ervan niet. Vandaar dat er borgingsystemen om de uitrijmachines komen om dit te kunnen controleren.

Er is inmiddels een systeem bedacht die voldoet aan de eisen van NVWA/LNV, maar dit systeem kost zo’n 10.000 euro. Voor veel veehouders is dit een grote investering die niet bijdraagt aan de omzet. Momenteel zijn er verschillende partijen bezig om goedkopere alternatieven te vinden.

Alternatieven waar nu aan gewerkt wordt zijn:

  • De pulse track techniek
  • Aanwending via sleepvoet met sleepslangaanvoer of tank onder voorwaarde van de geborgde waterverdunning
  • Aanwending met traditionele sleepvoet mits extra weidegang en eerste en tweede mestgift alsnog met waterdunning

LTO Nederland laat weten dat de invulling van de alternatieven zoals LNV die voor ogen heeft onwerkbaar is om per 1 januari 2019 in te zetten. In 2014 ging LTO Nederland verplichtingen aan met ondertekening van het nieuwe stikstofconvenant PAS (Programma Aanpak Stikstof). Deze overeenkomst bevat de afspraak in 2030 een netto reductie van 10 kiloton ammoniakemissie te bereiken ten opzichte van de uitstoot in 2013.

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we dit artikel aanvullen.