Het fosfaatgehalte in varkensmest zorgt voor hoge afzetkosten. Dit komt doordat er veel kuubs moeten worden afgevoerd om aan de huidige verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Door uw varkensmest te scheiden, krijgt u dikke fractie met een 3 keer zo hoog fosfaatgehalte. Hierdoor hoeft u veel minder kuubs af te voeren, waarmee u veel afzetkosten kunt besparen.

VOORDELIG MEST AFZETTEN

Door het scheiden van varkensmest kan er veel op mestafzetkosten worden bespaard:

2X ZOVEEL MEST OP EEN HECTARE

Door mestscheiden kan er meer mest op eigen land gereden worden. Het fosfaatgehalte van één kg mest in dunne fractie kan worden gehalveerd. Hierdoor kunt u twee keer zoveel mest op een hectare rijden: van bijv. 23.7 kuub naar 47.5 kuub per hectare. Hierdoor hoeft er minder dunne fractie afgevoerd te worden, omdat de eigen hectares beter benut worden.

LAGERE AFVOERKOSTEN

Door scheiding ontstaat er een hoger fosfaatgehalte in de dikke fractie. Hierdoor kan de afvoer in kuubs worden gehalveerd. Dit zorgt voor lagere afvoerkosten en een grote besparing van de mestafzetkosten.

HOGER FOSFAAT IN DIKKE FRACTIE

Het fosfaatgehalte van varkensmest is in de dikke fractie vaak 8 keer zo hoog. Hierdoor hoeven er veel minder kuubs verwerkt te worden. In de dunne fractie is het fosfaatgehalte na het scheiden vaak gehalveerd.

INTERESSANT VOOR AKKERBOUWERS

De dunne fractie van varkensmest kan concurreren met koeienmest, waardoor het interessant wordt voor de akkerbouwer. Dit komt doordat de dunne fractie dezelfde N- en P-gehaltes als koeienmest heeft, maar zich tegelijkertijd onderscheidt door het hoge kalium. Zo kan de akkerbouwer net zoveel dunne fractie aanvoeren als met koeienmest, maar bemest hij met meer kalium.

40% DROGE STOF

Er kan een droge stof percentage oplopend tot 40% behaald worden.

HOGERE WAARDEN

Voorbeeld: wanneer een varkenshouder drijfmest scheidt met 5 N en 4,7 P, dan komt er dikke fractie uit met 9 kg N en 13,5 P. De dunne fractie bevat 4 N en 1,5 P*

*Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend. Deze waarden zijn bepaald aan de hand van vleesvakensmest.

HOGER SCHEIDINGSRENDEMENT

Na bezinking kan er zelfs nog een hoger scheidingsrendement worden behaald!

VERWERKINGSINSTALLATIE

Een groot voordeel van dunne fractie van varkensmest is dat het makkelijk verwerkt kan worden in een biologische luchtwasser.  In deze machine wordt de dunne fractie verdampt en blijven de niet verdampbare mineralen over. Hierdoor ontstaat een mineralenconcentraat die als kunstmest gebruikt kan worden. De dikke fractie kan makkelijk verwerkt worden, dit is zelfs al mogelijk op bedrijfsniveau. Zo kan een veehouder zelf zijn mest hygiëniseren met een hygiënisatiecontainer. Wanneer de varkenshouder zelf mest verwerkt, kan hij/zij zelf de mest exporteren en is er geen tussenhandelaar nodig.

Voor de naverwerking van dikke fractie leveren wij ook hygiënisatiecontainers. Deze dichte containers beluchten de dikke fractie via de bodem waardoor het begint te broeien. Met dit proces wordt de mest tot 60◦ Celsius verhit, waardoor alle bacteriën worden gedood en er een steriele mest ontstaat die geëxporteerd mag worden.

Dunne fractie uit een schroefvijzelpers is zeer interessant voor de naverwerking, omdat de kleine achtergebleven deeltjes niet kapot geslagen zijn zoals bij een decanter/centrifuge. Hierdoor kan via een bacteriologisch proces de mest worden gekraakt en een mineralenconcentraat worden geproduceerd. De dunne fractie is makkelijk uit te rijden. Er zijn geen problemen met verstoppingen.

Dikke fractie kan ook  gebruikt worden tegen zandverstuiving. De vaste dikke fractie wordt dan gemengd met water in een mestcontainer. Zo is het mogelijk om de dikke fractie uit te rijden met een giertank en ketsplaat. Zandverstuiving wordt hierdoor voorkomen.

BEZINKSEL NOGMAALS SCHEIDEN

Bezinking is een simpele, maar unieke manier om de mest nog beter te scheiden. Wanneer drijfmest gescheiden wordt, ontstaat er stapelbare dikke fractie en een vloeibare dunne fractie. De Keydollar mestscheider staat bekend als een scheider die de dunne- en dikke fractie goed scheidt, ondanks dat er altijd nog bezinksel in de dunne fractie zal zitten. Dit bezinksel zakt doorgaans naar de bodem en bevat dan nog het overgebleven fosfaat. Het is interessant om het dikke bezinksel nogmaals te scheiden. Hierdoor kan er nog meer fosfaat uit de mest worden gehaald. Onze scheiders staan bekend om de unieke kunststoflaag rond de vijzel die het scheiden van het bezinksel mogelijk maakt. Dit is niet mogelijk met andere merken schroefpersvijzels. Veel veehouders maken al gebruik van het bezinken van de dunne fractie om nog betere resultaten te behalen. Door bezinkbakken of tanks aan te schaffen kan de dunne fractie dat nog boven het bezinksel zit worden weggepompt, zodat alleen het bezinksel overblijft dat nogmaals gescheiden kan worden. Een eenvoudige, maar doeltreffende manier om zo optimaal mogelijk de mest te scheiden.

MEER WETEN OVER MESTSCHEIDEN?

Wilt u weten wat een mestscheider kan betekenen voor uw mestprobleem?
Neem dan direct contact op met de Drijfmesttechniek.nl mestbewerkingsspecialist in uw regio.

——

Ik wil meer weten over varkensmest scheiden!