Door Edze Westra

Koeien roosters

Wereldwijd wordt er al jaren gesproken over een tekort aan fosfaat en behoefte aan meststoffen. Dichter bij huis in onze buurlanden (denk aan (Oost-)Duitsland, Polen, Tsjechië en Frankrijk) zijn er nog steeds akkerbouwers op zoek naar kwalitatief goede mestproducten. Maar in Nederland betalen we ons scheel en de export van mest vliegt nu niet bepaald de pan uit. Waarom is dat toch? Wij Nederlanders zijn toch een handelsnatie pur sang? We importeren en exporteren toch alsof het een lieve lust is?

Regel op regel

Om onze import en export van diverse producten op hoog niveau te houden, doen we als land erg ons best om kwaliteit te waarborgen en geen onzin te verkopen. We doen factchecking rondom de producten, we analyseren ze maximaal en we weten wat we verkopen. We worden gezien als ‘betrouwbaar’ en ‘duidelijk’ als het om export van vele producten gaat. Maar laat het nu net zo zijn dat we bij de export van mest al jaren de bocht uit vliegen. Iedereen zegt dat er aan mestexport ‘een luchtje zit’. En nu is daar ook de gedragscode KeurMest dat moet leiden tot een echte certificering van mestproducten. In mijn ogen gaat dit mis aan de basis: de regels waarop we in Nederland mest produceren kloppen niet. Het is een wassen neus, een papieren monster. En om dat monster te voeden, moet er zoveel geknoeid worden dat het niet meer gaat.

“De regels waarop we in Nederland mest produceren kloppen niet.”

Mest opsluiten

Neem het ammoniakdossier en de RAV lijsten. Het is erg eenvoudig om te voorkomen dat ammoniak ontstaat, waarna het dus ook niet kan ontsnappen en we juist stikstof in de mest behouden. Maar onze staat heeft daarentegen een ‘idee’ ontwikkeld waarbij we ammoniak opsluiten met een betonnen vloer of klepje. Het meetpunt komt (volgens protocol) recht boven die dichte vloer en hoppa: er ‘ontstaat’ geen ammoniak meer.

De verkeerde aanpak

Als we dit soort onzin binnen onze eigen sector blijven opleggen, hoe moeten we dan ooit een geloofwaardig en hoogwaardig mestproduct op de Europese markt aan de man brengen? En o ja: de kunstmestfabrikanten varen er wel bij, evenals de dierrechtenactivisten. Snapt u het nog?

Edze Westra Drijfmesttechniek

Edze Westra

Specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Edze is eigenaar van Drijfmesttechniek en Keydollar. Hij adviseert veehouders door heel Nederland en daarbuiten op gebied van mestbewerking. Ook is hij continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines. Innovatie staat bij hem voorop!