Door Catharinus Bruinsma

Kalvermest scheiden

Vindt u het nog normaal dat de kostprijs van kalvermestafzet bij de zuivering per tiende procent drogestof verhoogd wordt? En dat deze afzet inmiddels één van de grootste kostenposten van uw bedrijf is geworden?

Op dit moment lopen veel veehouders in Nederland tegen een gemeenschappelijk probleem aan dat de nodige zorgen en kosten met zich meebrengt: mestafzet. We merken dat ook in de kalversector de kosten voor het afzetten van de mest in de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Hoe deze kosten zijn opgebouwd, zijn per bedrijf specifiek. Steeds vaker worden we benaderd om met de klant de situatie in kaart te brengen en mee te denken aan oplossingen om deze kosten naar beneden te brengen.

Kalvermest scheiden

Er wordt steeds meer gedacht aan verdere/volledige verwerking van mest op bedrijfsniveau. Het interessante hierin is dat de eerste stap, het scheiden van mest in een dikke en een dunne fractie, op veel bedrijven al een rendabel resultaat geeft. Ook is deze bewerking in de meeste gevallen van verdere verwerking de eerste stap die nodig is.

Als bij afzet naar een mestzuivering per 0,1% drogestof in de drijfmest €0,15 toeslag berekend wordt, telt het voordeel snel op als deze waarde met 2,5 – 3,0% = €3,75 – €4,50 per ton verlaagd kan worden.

Bij bedrijven met afzet in de vrije markt is het van belang de gehaltes in deze mest aantrekkelijk te maken voor de akkerbouwers die deze mest aanvoeren. Gemiddelde onbewerkte kalvermest is ver van de ideale verhouding. Met een eenvoudige dik dun scheiding is deze verhouding wel dichtbij het ideale te brengen waardoor de plafonds zo efficiënt mogelijk bereikt kunnen worden.

Kalvermest scheiden

Probleemloos draaien

Met deze wetenschap is het alleen nog belangrijk een mestscheider aan te schaffen die kalvermest kan blijven scheiden, zonder dat er filters verstopt raken en zonder dat de machine de prop verliest. Deze twee klachten horen we onderweg altijd. Onze Keydollar mestscheiders hebben echter een volledig afgedichte kop waardoor er zelfs met aanvoer van de dunste mest geen kans bestaat dat de prop verloren gaat. Met de kunststoflaag op de vijzel houden we het filter schoon en verlengen we de levensduur van deze beide onderdelen.

Kalverhouder Logtenberg werkt al sinds 2015 met onze Keydollar mestscheider. Lees hier zijn ervaring.

Bent u toch nog niet helemaal overtuigd? Daar kunnen we met onze campagne Keydollar Zeker Van Je Zaak verandering in brengen. We bieden u namelijk de mogelijkheid om de werking van onze machines op uw eigen bedrijf te bewijzen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Opgelost dus! Nu alleen nog bellen en bestellen!

Vertegenwoordiger Drijfmesttechniek

Catharinus Bruinsma

Specialist mestscheiding, mix- en pomptechniek

Catharinus is verantwoordelijk voor de sector veehouderij/landbouw. Hij heeft een achtergrond als servicemonteur, waardoor hij alle ins en outs weet van onze machines in de meest uiteenlopende toepassingen.